Η Εταιρια

Η εταιρεία ΓΚΑΝΙΔΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2010, μετά τις ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τον Νόμο υπ’ αριθ. 3851/2010 για ”Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, με κύριο στόχο την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι:
• η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
• η κατασκευή Φωτοβολταϊκών συστημάτων (Διασυνδεδεμένων – Αυτόνομων – Net metering).
• η διαχείριση – συντήρηση Φωτοβολταϊκών.
• η κατασκευή Τεχνικών έργων κτιρίων και υποδομών.

Με την εμπειρία των στελεχών της και με επιλεγμένες συνεργασίες η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τρίπτυχο πληρότητας μελετών – ποιότητας υλικών και μέσων – εξειδικευμένου προσωπικού για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Λάρισα (Νίκης 9).

 

Back To Top