Κατασκευη Φωτοβολταϊκων

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη υλοποίηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων (Διασυνδεδεμένων –  Αυτόνομων – Net metering), που αφορά τον σχεδιασμό, τις διαδικασίες έγκρισης, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή του έργου (παράδοση με το κλειδί στο χέρι).

Η εταιρεία έχει κατασκευάσει διάφορα φωτοβολταϊκά συστήματα από 10 KWp έως 500 KWp στην Θεσσαλία και την Μακεδονία.

Back To Top